วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ฟื้นตำนานช้างปู้ก่ำงาเขียว
'จีระเดช' ทุ่มงบเกือบล้านฟื้นตำนาน 'ช้างปู้ก่ำงาเขียว'- เดลินิวส์ 15-04-2009
จัดพิธีบวงสรวงยิ่งใหญ่ แสง สี เสียง ตระการตา
นายจีระเดช ศรีวิราช นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้จัดสรรงบประมาณ 7 แสนบาทเศษ เพื่อดำเนินการก่อสร้างช้างปูนปั้น 4 ตัว ติดตั้งบริเวณข้างลำน้ำร่องช้าง โดยเฉพาะ “ช้างปู้ก่ำงาเขียว” ได้สร้างฐานรองรับไว้ตรงหัวสะพานข้ามน้ำร่องช้าง ด้านข้างของธนาคารกรุงไทย สาขาดอกคำใต้ ซึ่งช้างทั้ง 4 ตัวสามารถพ่นน้ำได้ สำหรับ ช้างปู้ก่ำงาเขียว ที่อัญเชิญมาเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 52 พร้อมกับทำพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานบัวสไตล์ล้านนาประยุกต์ และอัญเชิญช้างขึ้นประดิษฐานพร้อมกัน สำหรับช้างทั้ง 4 ตัวนั้น ได้ว่าจ้างบ้านจ้างนัก ที่ จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ออกแบบสร้าง โดยเฉพาะตัวที่เป็นช้างปู้ก่ำงาเขียวนั้นหากดูเผิน ๆ จะเหมือนกับช้างตัวจริงมาก ส่วนงาช้างนั้น ใช้หิน 5 แผ่นดิน เป็นหินแกรนิตสีเขียวมรกรต ที่นำมาจากแม่น้ำโขง ซึ่งในช่วงเช้าของวันที่ 5 เม.ย.นั้น กลุ่มพลังมวลชนกว่า 1,000 คน ประกอบด้วยกลุ่มแม่บ้าน จาก 26 หมู่บ้านของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ กลุ่มช่างฟ้อน และผู้สูงอายุที่จะนุ่งขาวห่มขาว หมู่บ้านละ 30 คน และเยาวชน อีก 200 คน เพื่อมาต้อนรับช้างปู้ก่ำงาเขียวเข้าเมืองดอกคำใต้ อย่างคำโบราณที่ว่า ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง ซึ่งถือเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง โดยจะมีการโปรยข้าวตอกดอกไม้ตามประเพณีตลอดทาง ซึ่งขบวนทั้งหมดจะพร้อมกันที่ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ แล้วเคลื่อนขบวนแห่มาที่แท่นประดิษฐานช้างปู้ก่ำงาเขียว ช่วง 4 โมงเย็นถึง 1 ทุ่ม เป็นซอร่องน่าน 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มเป็นพิธีสงฆ์ และตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม เป็นการแสดง แสง สี เสียง สืบสานตำนานดอกคำใต้ ส่วนช้างอีก 3 ตัวจะได้ดำเนินการก่อสร้างฐาน รองรับ หลังเสร็จพิธีอัญเชิญช้างปู้ก่ำงาเขียวแล้ว นายจีระเดช กล่าว นายจีระเดช กล่าวต่อว่า ตนมีความตั้งใจที่จะสร้างและทำให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นเทศบาลที่มีคุณภาพ การดำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของคนดอกคำใต้ สมควรจะได้รับการสืบสานฟื้นฟูและรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ การสร้างช้างปู้ก่ำงาเขียวเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่เป็นภาพของดอกคำใต้ในเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่บ่งบอกวิถีชีวิตความเป็นมาในอดีตของลำน้ำร่องช้าง ตำนานช้างปู้ก่ำงาเขียว เล่าขานสืบต่อมาหลายชั่วอายุคน มีความผูกพันคู่กับวิถีชีวิตของคนดอกคำใต้มาโดยตลอด ทุกปีในวันที่ 6 เมษายน จะมีการบวงสรวงสืบชะตาลำน้ำร่องช้างเพื่ออนุรักษ์ประวัติในท้องถิ่น และช่วยกันรักษาลำน้ำร่องช้างเอาไว้เป็นความงดงามในการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคม และการสร้างคุณค่ายึดเหนี่ยวทางจิตใจร่วมกันผ่านความเชื่อ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาดั้งเดิม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงอารยธรรม ความเป็นมา วิธีคิด รูปแบบ และคุณค่าของการดำเนินชีวิตของชุมชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น